รับติดตั้ง และพัฒนาระบบ e-learning /moodle พร้อมฟังก์ชั่นครบวงจร

  • 30 ตอบ
  • 74 อ่าน
รับติดตั้ง และพัฒนาระบบ e-learning /moodle พร้อมฟังก์ชั่นครบวงจร

1. ฟังก์ชั่นการสร้างเนื้อหา และความปลอดภัย
- ฟังก์ชั่นสร้างเนื้อหา หลักสูตร และรายวิชา อาทิ อัปโหลดเอกสาร, vdo อัปโหลด, pdf & ms office file 
- ฟังก์ชั่นสร้างแบบทดสอบ แบบสอบถาม และสุ่มแบบทดสอบจากคลังเพื่อป้องกันการส่งเนื้อหา และข้อคำตอบต่อๆ กัน
- ฟังก์ชั่นสร้างกิจกรรมแบบทดสอบในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ปรนัย, อัตนัย, จับคู่, เติ่มคำ ,ถูกผิด ฯลฯ
- ฟังก์ชั่นกำหนดสมาชิกที่หลากหลาย อย่างเช่น  Self register, อัปโหลดด้วย excel, สร้างสมาชิกด้วยผู้ดูแลระบบ
- ฟังก์ชั่นอนุมัติผู้เรียน กลุ่มผู้เรียน พร้อมกำหนดช่วงเวลา หรือระยะเวลาการเริ่มต้น - สิ้นสุดการเข้าเรียน
- ฟังก์ชั่นความปลอดภัยต่างๆ เช่น ระบบป้องกันเข้ารหัสหลักสูตร, password policy, ระบบกำหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล (PDPA)

2. เชื่อมฟังก์ชั่นภายนอก และแบรนด์ที่หลากหลาย
- เชื่อมต่อการเข้าสู่ระบบกับ windows ในรูปแบบ window active directory (AD) /Ldap ได้
- เชื่อมต่อหรือทำ Single sign on (SSO) กับ Social media ต่างๆ อาทิเช่น Google, facebook, linkedin ได้
- เชื่อมต่อกับ CMS brand ต่างๆ ได้ กรณีต้องการเชื่อมต่อระบบ e-learning กับเว็บสำเร็จรูป ได้แก่ Joomla ,wordpress
- เชื่อมต่อ Account และประชุมใช้งานร่วมกับ Zoom vdo conference ได้

3. ฟังก์ชั่นที่พัฒนาจากทีมงานเพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพ และครบวงจร
- ฟังก์ชั่นต่างๆ พัฒนาด้วยทีมงานมืออาชีพ และเป็นฟังก์ชั่นที่ไม่มีจำหน่ายในที่ใดๆ
- Dashboard graph report คือฟังก์ชั่นรายงานผลในรูปแบบ graph, pie, chart, line 
ที่แสดงรายงานผลด้วยกราฟเปรียบเทียบให้เห็นความชัดเจน ได้แก่ จำนวนผุ้เข้าเรียนในระบบ, จำนวนผูู้เรียนจบ, จำนวนหลักสูตรที่มีผู้เข้าเรียนมากที่สุด หรือเรียนจบมากที่สุด เป็นต้น
- Career path/ individual report คือฟังก์ชั่นตาราง หรือรายงานผลแสดงรายวิชาต่างๆ ที่พนักงาน หรือผู้เรียนในสายอาชีพ หรือสายงานนั้นๆ ต้องเข้าเรียน
โดยการกำหนด Career path หรือหลักสูตรดังกล่าวถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ หรือ อาจารย์ผู้ฝึกอบรม
- Departure report คือฟังก์ชั่นรายงานผลที่แสดงรายงานผลตามผังองค์กรของลูกค้าแต่ละองค์กร กล่าวคือ ถ้าหากคุณลูกค้ามีผังองค์ที่หลากหลาย และแตกต่างกัน
ลูกค้าสามารถสร้างผังองค์กรเพื่อแบ่งแยกการมองเห็น และการเข้าถึงรายงานผลดังกล่าวโดยแบ่งตาม Dealer,sector, branch หรือแบ่งตามรูปแบบที่ต้องการได้
- Reminder notification คือฟังก์ชั่นแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ ในระบบ กล่าวคือ ผู้ดูแลระบบ หรืออาจารย์สามารถสร้างกิจกรรม หลักสูตร ต่างๆ เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อ
ถึงกำหนดการเข้าทำกิจกรรมนั้นล่วงหน้า 3-7 วัน โดยการแจ้งเตือนดังกล่าวผ่านทางระบบ และอีเมล์ได้
- Calendar booking คือฟังก์ชั่นที่ใช้จองวัน และเวลาเพื่อเข้าฝึกอบรมโดยระบบดังกล่าวสามารกำหนดที่นั่ง หรือวันและเวลาที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรล่วงหน้าได้

เยี่ยมชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com 
บริษัท เดฟ-แอปโซลูท จำกัด
Teamleader :
Tel. 085-143-6858 (คุณเต้)
Email : tae_typhoon@hotmail.com ,yuphat@dev-absolute.com
ไลน์ ไอดี : tae_typhoon

Sale Executive :
โทร. 097-959-2636 (คุณอ้อม)
อีเมล : nida@dev-absolute.com
ไลน์ ไอดี : aom.huiling


เยี่ยมชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

ชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

ชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

เข้าชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

เยี่ยมชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

เข้าชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

ชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

ชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

เข้าชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

เข้าชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

ชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

เยี่ยมชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

ชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com

ชมผลงานได้ที่ >> https://dev-absolute.com